Nông nghiệp học: Một giải pháp thay thế tốt hơn ở Châu Phi cận Sahara

Nông nghiệp học: Một giải pháp thay thế tốt hơn ở Châu Phi cận Sahara
Nông nghiệp học: Một giải pháp thay thế tốt hơn ở Châu Phi cận Sahara
Anonim

Theo nhà nghiên cứu Ellinor Isgren từ Đại học Lund ở Thụy Điển,Nông nghiệp học là một giải pháp thay thế tốt hơn nông nghiệp quy mô lớn, cả về khí hậu và nông dân nhỏ ở vùng cận Sahara, Châu Phi. Mô hình nông nghiệp này bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn cung cấp lương thực trong khi tránh làm suy kiệt đất.

"Chúng ta phải xem xét các mô hình thay thế khác để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ở các nước chưa chuyển đổi sang hợp lý hóa quy mô lớn. Phần lớn đất trên thế giới đã bị thoái hóa do cạn kiệt và nông nghiệp sử dụng quá nhiều tài nguyên", Ellinor Isgren, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Bền vững của Đại học Lund, cho biết.

Cô ấy khẳng định rằng nền nông nghiệp quy mô lớn, thâm canh ngày nay mang lại tác động lớn đến môi trường dưới dạng suy kiệt đất, sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, tiêu thụ nhiều năng lượng và nước cũng như giảm đa dạng sinh học. Các khu vực rộng lớn thường được canh tác với một hoặc chỉ một số loại cây trồng khác nhau, làm cho loại hình nông nghiệp này dễ bị sâu bệnh và biến đổi khí hậu.

Nông nghiệp quy mô lớn cũng đòi hỏi đầu tư lớn vào máy móc, ngũ cốc và hạt giống, trong khi sử dụng ít lao động. Điều này có nghĩa là nông dân nghèo hơn ở nhiều nước châu Phi bị loại trừ khỏi các lợi thế của nền nông nghiệp thâm canh: phát triển công nghệ, tăng sản lượng lương thực, tiếp cận thị trường nông sản và tăng trưởng kinh tế nói chung.

"Một sự phát triển loại trừ một số lượng lớn những người sở hữu nhỏ tạo ra sự khác biệt về thu nhập và một xã hội bị chia rẽ. Từ góc độ xã hội và công bằng, chuyển đổi sang nông nghiệp quy mô lớn không phải là một chuyển đổi công nghệ tích cực cho toàn xã hội", cô ấy nói.

Trong luận án tiến sĩ của mình, tập trung vào Uganda, Ellinor Isgren đề xuất nông học như một giải pháp thay thế khả thi cho các nông dân nhỏ ở Châu Phi cận Sahara. Mô hình dựa trên việc mỗi trang trại là một hệ sinh thái tổng hợp, trong đó cây trồng, vật nuôi tương tác với nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác. Phương pháp thay thế này đòi hỏi nhiều kiến thức, đòi hỏi người nông dân phải có nhiều kiến thức về hoạt động của các thành phần khác nhau trong hệ thống sinh thái, cũng như khả năng tạo ra sự hiệp đồng giữa thực vật, côn trùng, cây trồng và độ phì nhiêu của đất. Mô hình này cũng dựa trên các phương pháp canh tác truyền thống.

"Nếu nông dân sử dụng đúng mô hình, họ có thể tăng sản lượng và đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học và giảm tác động của chúng đến khí hậu và sự suy giảm đất. Họ cũng trở nên ít bị tổn thương hơn trước biến đổi khí hậu khi trồng nhiều loại cây khác nhau cô ấy nói.

Lợi ích hơn nữa là hệ thống không yêu cầu các nguồn lực lớn dưới dạng máy móc, thuốc trừ sâu và phân bón, vì mô hình canh tác chủ yếu là hữu cơ, vì vậy ngay cả những hộ nghèo nhỏ cũng có thể trang trại theo cách này.

Cũng có điều kiện tốt để nhân rộng mô hình bán ra thị trường trong nước và quốc tế. Điều này sẽ đòi hỏi nhiều nghiên cứu hơn và sự hợp tác tốt hơn giữa các tổ chức nông nghiệp khác nhau để phát triển kiến thức về cách các hệ sinh thái khác nhau hoạt động cùng nhau và điều kiện địa phương ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của thực vật và cây trồng. Cũng cần có các sáng kiến để đào tạo nông dân cách áp dụng mô hình nông nghiệp.

"Hiện tại ở Uganda không có ý chí chính trị nào để thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp. Điều này đã khiến thị trường mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân và các lợi ích tài chính mạnh mẽ dưới hình thức các công ty sản xuất hạt giống và thuốc trừ sâu".

Đồng thời, ngày càng có nhiều sự quan tâm đến các mô hình nông nghiệp thay thế trong khu vực dân sự và cô ấy tin rằng một sự thay đổi có thể xảy ra thông qua kênh đó.

"Nông học là một giải pháp thay thế thực sự cho sản xuất nông nghiệp thông thường và là một mô hình bảo vệ cả khí hậu và sự phát triển xã hội. Tuy nhiên, nó đòi hỏi xã hội dân sự phải thúc đẩy thay đổi từ dưới lên ở Uganda, và để các thị trường trên toàn thế giới chuyển sang hỗ trợ các phương thức canh tác đất đai thay thế ", cô kết luận.

Chủ đề phổ biến.